Địa chỉ: Mũi Ông Đội, An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang