Địa chỉ: 78 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 07, Phú Quốc