Địa chỉ: Tổ 3 Ấp, Đường Bào, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *